Úrazové pojištěníÚrazové pojištění vám zdraví nevrátí, ale pomůže vám zachovat životní standard, na který jste byli zvyklí a zajistí vám finance pro zvýšené výdaje během rekonvalescence. Úraz je nenadálá událost, která ovlivní několik následujících dní, týdnů, měsíců, let a někdy i celý zbytek života. Finanční odškodnění spojené s úrazem pomocí úrazového pojištění nepříjemné následky neodstraní, ale pomůže je zmírnit.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Komu je úrazové pojištění určeno?

Úrazové pojištění si může sjednat každý, kdo má o ně zájem. Pojistit lze jednotlivce, rodinu i skupinu osob (zaměstnanci firmy, zájmová organizace, skupina dětí…)

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům.

Může se pojistit skutečně každý?

Některé pojišťovny mají stanovený minimální a maximální věk pojištěnce. Snadno naleznete pojišťovnu, která pojistí vaše děti od narození, pojišťovnu, která pojistí osoby starší 75 let naleznete jen stěží.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Kdy nastává plnění úrazového pojištění?

Pojišťovna vám vyplatí odškodné v případě úrazu, ale až po ukončení šetření. Vyšší plnění bývá při trvalých následcích úrazu a při uznání invalidity. Většina pojištění zahrnuje též výplatu v případě smrti úrazem. Čekání na výplatu pojistného plnění může trvat i několik měsíců nebo let, kdy se čeká například na výši trvalých následků, které pojistná událost způsobila.

Jaká jsou pojistná plnění?

Každá pojišťovna má vlastní výši pojistných plnění, která závisí na uzavřené variantě pojištění. Často lze sjednat též několikanásobné plnění, kdy za vyšší pojistné obdržíte v případě úrazu vyšší odškodné.

Co může obsahovat úrazové pojištění?

Úrazové pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. Tato pojištění oceníte ve chvílích, o kterých se často říká, že „se vám nemohou nikdy přihodit“. Úrazové pojištění zabezpečit vás a vaše blízké pro případ úrazu a jeho následků a garantuje vám částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu. Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven.Hlavní výhody úrazového pojištění

 • pojistná ochrana, při pojistné události musí pojišťovna plnit
 • celosvětová platnost
 • může obsahovat spořicí složku

Na co si dát pozor

 • od jakého procenta plní pojišťovna v případě trvalých následků (bývá 1 %, ale i 10 %)
 • jaké jsou výluky pojištění
 • zda se vztahuje i na sportovní činnost vaši nebo dítěte
 • zda obsahuje i tzv. progresivní plnění v případě trvalých následků úrazu (několikanásobně vyšší krytí)
 • přirážky za jiné typy plateb, než roční
 • přirážky u rizikových profesí nebo sportů

Kdo prodává úrazové pojištění

 1. AEGON Pojišťovna
 2. Allianz pojišťovna
 3. Amcico pojišťovna
 4. Aviva životní pojišťovna
 5. AXA životní pojišťovna
 6. Česká podnikatelská pojišťovna
 7. Česká pojišťovna
 8. ČSOB Pojišťovna
 9. Generali Pojišťovna
 10. Hasičská vzájemná pojišťovna
 11. CHARTIS EUROPE
 12. ING Životní pojišťovna
 13. Kooperativa pojišťovna
 14. MAXIMA pojišťovna
 15. Pojišťovna České spořitelny
 16. Slavia pojišťovna
 17. Triglav pojišťovna
 18. UNIQA pojišťovna
 19. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna
 20. Vitalitas pojišťovna

K čemu slouží úrazové pojištění?

K úrazu může dojít rychle a kdekoliv, zpravidla když to nejméně čekáme. Úrazy se nevyhýbají nikomu – ať už je to v zaměstnání, při dopravních nehodách, při sportu nebo při práci v domácnosti.

Proč úrazové pojištění?

Jak již samotný název vypovídá, úrazové pojištění je pojistný produkt, který kryje rizika úrazu. Neochrání vás před upadnutím na ledu nebo při úrazu z automobilové nehody, ale pomůže vám zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit vaši životní situaci. Ačkoli nejčastějšími „účastníky“ úrazů jsou starší občané a děti, úrazové pojištění bývá využíváno hlavně u dospělých, u nichž může úraz zkomplikovat život kvůli poklesu příjmu v době léčby úrazu. Vzhledem k tomu, že pojišťovny v současnosti mají ve svých nabídkách řadu zvýhodněných programů, takže je možné uzavřít komplexní úrazové pojištění celé rodiny. Pojištění lze uzavřít i na kratší dobu, takto se často využívá skupinové pojištění (školy, zájmová sdružení apod.), na územní platnost kdekoli ve světě. Zvolit lze také délku časového horizontu pojištění např. pojistit se pouze v rámci pracovní doby, nebo naopak sjednat krytí úrazů jen ve volném čase.

Typy úrazového pojištění

Úrazové pojištění je značně variabilní a můžete si jej sjednat pro různá rizika. Funkci hlavního pojištění zpravidla má tzv. smrt úrazem, ostatní druhy jsou vedené jako připojištění.

 • Smrt úrazem
 • Trvalé následky úrazu
 • Denní odškodné při úrazu
 • Tělesné poškození při úrazu
 • Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

K úrazovému pojištění někdo mylně řadí i soukromé zdravotní pojištění. Tento typ považujeme za odlišný, protože se vztahuje na různá onemocnění a s úrazem nemá nic společného. Jediné produkty, které úrazové pojištění a soukromé zdravotní pojištění propojuje, jsou pojištění denního odškodného a v některých případech i pojištění pobytu v nemocnici. Ty totiž lze uzavřít jak pro případ úrazu, tak pro všechny případy pracovní neschopnosti.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!